Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi üheksas ametiaeg - Veebruar 2020
EPUB 135kPDF 624k
SISU
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

IX OSA : PETITSIOONID

Artikkel 230 : Kodanikualgatus

1.   Kui parlamenti teavitatakse, et Euroopa Komisjonil on palutud esitada õigusakti ettepanek Euroopa Liidu lepingu artikli 11 lõike 4 alusel ja vastavalt määrusele (EL) nr 211/2011, selgitab petitsioonide eest vastutav komisjon välja, kas see võib mõjutada tema tööd, ja teavitab vajaduse korral sellega seotud teemadel petitsioone esitanuid.

2.   Petitsioonide eest vastutav komisjon võib kavandatud kodanikualgatused, mis on kooskõlas määruse (EL) nr 211/2011 artikliga 4 registreeritud, kuid mida ei ole võimalik kooskõlas nimetatud määruse artikliga 9 Euroopa Komisjonile esitada kuna kõiki ettenähtud menetlusi ja tingimusi ei ole järgitud, läbi vaadata, kui ta peab järelmeetmeid asjakohaseks. Artikleid 226, 227, 228 ja 229 kohaldatakse vajalike muudatustega.

Viimane päevakajastamine: 31. jaanuar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika