Preċedenti 
 Li jmiss 
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Id-disà leġislatura - Frar 2020
EPUB 147kPDF 776k
KONTENUT
NOTA LILL-QARREJ
KOMPENDJU TAL-ATTI LEGALI EWLENIN RELATATI MARREGOLI TA' PROĊEDURA

TITOLU XIV : DISPOŻIZZJONIJIET MIXXELLANJI

Artikolu 240 : Ħidma mhux mitmuma

Fi tmiem l-aħħar sessjoni parzjali qabel l-elezzjonijiet, ix-xogħol kollu mhux mitmum tal-Parlament għandu jitqies li waqa', suġġett għad-dispożizzjonijiet tat-tieni paragrafu.

Fil-bidu ta' kull leġiżlatura, il-Konferenza tal-Presidenti għandha tieħu deċiżjoni dwar talbiet motivati li jsiru minn kumitati parlamentari u istituzzjonijiet oħra sabiex jerġa' jibda jew jitkompla l-eżami ta' tali ħidma mhux mitmuma.

Dawn id-dispożizzjonijiet m'għandhomx japplikaw għal petizzjonijiet, inizjattivi taċ-ċittadini u komunikazzjonijiet li ma jeħtiġux deċiżjoni.

Aġġornata l-aħħar: 31 ta' Jannar 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza