Înapoi 
 Înainte 
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Legislatura a 9-a - iunie 2020
EPUB 148kPDF 765k
CUPRINS
ÎN ATENŢIA CITITORILOR
COMPENDIU DE ACTE JURIDICE PRINCIPALE REFERITOARE LA REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ

ANEXA III : CRITERII PRIVIND ÎNTREBĂRILE CU SOLICITARE DE RĂSPUNS SCRIS ADRESATE ÎN TEMEIUL ARTICOLELOR 138, 140 ȘI 141

(1)    Întrebările cu solicitare de răspuns scris trebuie:

–   să precizeze în mod clar destinatarul căruia îi sunt transmise prin intermediul canalelor interinstituționale clasice;

–   să intre exclusiv în limitele competențelor destinatarului, astfel cum sunt prevăzute în tratatele relevante sau în actele juridice ale Uniunii, ori în sfera sa de activitate;

–   să fie de interes general;

–   să fie concise și să cuprindă o interogație explicită;

–   să nu depășească 200 de cuvinte;

–   să nu conțină un limbaj ofensator;

–   să nu se refere la o chestiune strict personală;

–   să nu conțină mai mult de trei întrebări secundare.

(2)   Întrebările adresate Consiliului nu pot aborda subiectul unei proceduri legislative ordinare în curs sau funcțiile bugetare ale Consiliului.

(3)   La cerere, secretariatul oferă autorilor consiliere privind modul în care să îndeplinească, într-un caz specific, criteriile stabilite la punctul 1.

(4)   În cazul în care o întrebare identică sau similară a fost deja adresată și a primit un răspuns în cursul ultimelor șase luni, sau în măsura în care o întrebare urmărește doar obținerea de informații cu privire la măsurile întreprinse în urma unei rezoluții specifice a Parlamentului, dacă informațiile respective au fost deja furnizate de Comisie într-o comunicare scrisă în cursul ultimelor șase luni, secretariatul trimite autorului o copie a întrebării precedente și a răspunsului sau a comunicării. Noua întrebare nu este transmisă destinatarilor decât dacă Președintele decide astfel, în lumina unor elemente noi importante și ca răspuns la o cerere motivată din partea autorului.

(5)   Dacă întrebarea urmărește obținerea unor informații de fapt sau statistice care sunt deja disponibile la serviciile de cercetare ale Parlamentului, aceasta nu va fi transmisă destinatarului, ci serviciilor respective, cu excepția cazului în care Președintele decide altfel la cererea autorului.

(6)   Întrebările privind chestiuni conexe pot fi unite într-o singură întrebare de către secretariat și pot primi un răspuns comun.

Ultima actualizare: 25 iunie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate