Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Deveti parlamentarni saziv - lipnja 2020.
EPUB 137kPDF 669k
SADRŽAJ
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM
  Nova glava XIII.a pod naslovom "Izvanredne okolnosti" primjenjivat će se od 18. siječnja 2021. (v. Usvojeni tekstovi od 17.12.2020., P9_TA(2020)0380).

PRILOG VIII. : ZAHTJEVI ZA IZRADU AKATA KOJI SE DONOSE U SKLADU S REDOVNIM ZAKONODAVNIM POSTUPKOM

1.   U aktima se navodi vrsta akta, nakon koje slijedi referentni broj, nazivi obiju institucija koje su ga donijele, datum njegova potpisivanja te predmet akta.

2.   Akti sadržavaju sljedeće:

(a)   ''Europski parlament i Vijeće Europske unije'';

(b)   upućivanje na odredbe na temelju kojih je akt donesen, kojem prethode riječi „uzimajući u obzir”;

(c)   pozivanje koje sadržava upućivanje na podnesene prijedloge, dobivena mišljenja i održana savjetovanja;

(d)   obrazloženje za donošenje akta, na početku kojeg stoje riječi „budući da”;

(e)   izraze „donijeli su ovu Uredbu” ili „donijeli su ovu Direktivu” ili „donijeli su ovu Odluku”, nakon čega slijedi tekst akta.

3.   Akt se dijeli na članke, po potrebi grupirane u dijelove, glave, poglavlja i odjeljke.

4.   U zadnjem članku akta navodi se datum stupanja na snagu ako je taj datum prije ili poslije dvadesetog dana od dana objave.

5.   Nakon posljednjeg članka navodi se sljedeće:

–   odgovarajuća formulacija o primjeni akta u skladu s odgovarajućim odredbama Ugovora;

–   „Sastavljeno u...”, nakon čega slijedi datum kada je akt potpisan;

–   „Za Europski parlament Predsjednik”, „Za Vijeće Predsjednik”, nakon čega stoje imena predsjednika Parlamenta i predsjednika Vijeća u vrijeme potpisivanja akta.

Posljednje ažuriranje: 25. lipnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti