Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - Juni 2020
EPUB 138kPDF 646k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN
  Et nyt afsnit XIIIa med titlen "Ekstraordinære omstændigheder" finder anvendelse fra den 18.1.2021 (se Vedtagne tekster af 17.12.2020, P9_TA(2020)0380).

OPLYSNING TIL LÆSEREN

I overensstemmelse med Parlamentets afgørelser om kønsneutral sprogbrug i Parlamentets dokumenter er forretningsordenen blevet tilpasset for at tage højde for de retningslinjer herfor, som blev godkendt af Gruppen på Højt Plan om Ligestilling og Diversitet den 11. april 2018.

Fortolkninger til forretningsordenen (jf. artikel 236) er gengivet med kursiv.

Et "Kompendium over de vigtigste retsakter med relation til forretningsordenen" er til rådighed på og kan downloades fra Europa-Parlamentets websted:

https://www.europarl.europa.eu/compendium/da/contents.html

Seneste opdatering: 25. juni 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik