Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Ιούνιος 2020
EPUB 188kPDF 876k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ
  Ένας νέος τίτλος XIIIα, με τίτλο "Έκτακτες συνθήκες", θα εφαρμόζεται από 18.1.2021 (βλέπε Κείμενα που εγκρίθηκαν της 17.12.2020, P9_TA(2020)0380).

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου για τη χρήση ουδέτερης ως προς το φύλο γλώσσας στα κείμενά του, ο Κανονισμός προσαρμόσθηκε λαμβάνοντας υπόψη τον οδηγό επί του θέματος, όπως εγκρίθηκε από την ομάδα υψηλού επιπέδου για την ισότητα και τη διαφοροποίηση των φύλων στις 11 Απριλίου 2018.

Τα κείμενα με πλάγια στοιχεία αποτελούν ερμηνείες του Κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 236.

Στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διατίθεται προς τηλεφόρτωση «Επιτομή των κύριων νομικών πράξεων που σχετίζονται με τον Κανονισμό» στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.europarl.europa.eu/compendium/el/contents.html

Τελευταία ενημέρωση: 25 Ιουνίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου