Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2020. gada jūnijs
EPUB 142kPDF 760k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS
  No 2021. gada 18. janvāra piemēros jaunu XIIIa sadaļu "ĀRKĀRTAS APSTĀKĻI" (skatīt 2020. gada 17. decembra Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0380).

PIEZĪME LASĪTĀJIEM

Saskaņā ar Parlamenta lēmumiem par dzimumneitrālas valodas lietošanu tā dokumentos Reglaments ir pielāgots, lai ņemtu vērā vadlīnijas šajā jautājumā, ko Augsta līmeņa darba grupa par dzimumu līdztiesību apstiprināja 2018. gada 11. aprīlī.

Kursīvā doti Reglamenta komentāri (236. panta nozīmē).

“Svarīgāko ar Reglamentu saistīto tiesību aktu apkopojums” ir pieejams un to var lejupielādēt šādā Eiropas Parlamenta tīmekļa vietnē:

https://www.europarl.europa.eu/compendium/lv/contents.html

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 25. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika