Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - junij 2020
EPUB 135kPDF 646k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM
  Nov naslov XIIIa "Izredne razmere" se bo uporabljal od 18.1.2021 (Glej Sprejeta besedila z dne 17.12.2020, P9_TA(2020)0380).

OPOMBA BRALCU

V skladu z odločitvijo Parlamenta o uporabi spolno nevtralnega jezika v svojih dokumentih je bil Poslovnik spremenjen na način, da upošteva smernice o tem, kot jih je odobrila skupina na visoki ravni za enakost med spoloma in raznolikost 11. aprila 2018.

Razlage členov (na podlagi člena 236) so zapisane v poševnem tisku.

Zbirka glavnih pravnih aktov, povezanih s Poslovnikom, je na voljo na spletnem mestu Evropskega parlamenta, od koder jo je mogoče naložiti:

https://www.europarl.europa.eu/compendium/sl/contents.html

Zadnja posodobitev: 25. junij 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov