Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Juni 2020
EPUB 142kPDF 647k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

ANMÄRKNING TILL LÄSAREN

I enlighet med parlamentets beslut om att språket i dess handlingar bör vara könsneutralt har arbetsordningen anpassats för att ta hänsyn till de riktlinjer beträffande denna fråga som antogs av högnivågruppen för jämställdhet mellan kvinnor och män samt mångfald den 11 april 2018.

Tolkningar till arbetsordningen återges (i enlighet med artikel 236) i kursiv stil.

Ett ”Kompendium över de viktigaste rättsakterna som rör Arbetsordningen” finns tillgängligt i nerladdningsbar form på Europaparlamentets webbplats:

https://www.europarl.europa.eu/compendium/sv/contents.html

Senaste uppdatering: 25 juni 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy