Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Deveti parlamentarni saziv - lipnja 2020.
EPUB 137kPDF 669k
SADRŽAJ
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM
  Nova glava XIII.a pod naslovom "Izvanredne okolnosti" primjenjivat će se od 18. siječnja 2021. (v. Usvojeni tekstovi od 17.12.2020., P9_TA(2020)0380).

PRILOG VI. : OVLASTI I NADLEŽNOSTI STALNIH ODBORA
XVIII.   Odbor za ustavna pitanja

Odbor nadležan za:

1.   institucionalne aspekte procesa europske integracije, posebno pripremu, pokretanje i provođenje redovnih i pojednostavljenih postupaka revizije Ugovora;

2.   provođenje Ugovora o Europskoj uniji i procjenu njegovog djelovanja;

3.   institucionalne posljedice pregovora za proširenje ili istupanje iz Unije;

4.   međuinstitucijske odnose, uključujući razmatranje međuinstitucijskih sporazuma u pogledu njihovog prihvaćanja od strane Parlamenta, u skladu s člankom 148. stavkom 2. Poslovnika;

5.   jedinstveni izborni postupak;

6.   političke stranke i političke zaklade na europskoj razini, ne dovodeći u pitanje nadležnost Predsjedništva;

7.   utvrđivanje postojanja ozbiljnog i trajnog kršenja zajedničkih načela država članica od strane jedne države članice;

8.   tumačenje i primjenu Poslovnika i prijedloge za njegove izmjene.

Posljednje ažuriranje: 25. lipnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti