Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - Juni 2020
EPUB 138kPDF 646k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

BILAG VI : DE STÅENDE UDVALGS SAGSOMRÅDER(1)
XIII.   Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Dette udvalgs sagsområde omfatter:

1.   den fælles landbrugspolitiks funktion og udvikling

2.   udvikling af landdistrikter, herunder aktiviteterne i forbindelse med de relevante finansielle instrumenter

3.   lovgivning om

a)   dyre- og plantesundhed samt foderstoffer, forudsat af de pågældende foranstaltninger ikke sigter på beskyttelse mod sundhedsrisici for mennesker
b)   dyrs opdræt og velfærd

4.   forbedring af landbrugsvarernes kvalitet

5.   forsyning med landbrugsråvarer

6.   EF-Sortsmyndigheden

7.   skovbrug og skovlandbrug.

(1)Vedtaget ved Parlamentets afgørelse af 15. januar 2014.
Seneste opdatering: 25. juni 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik