Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2020. gada jūnijs
EPUB 142kPDF 760k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

VI PIELIKUMS :  PARLAMENTA PASTĀVĪGO KOMITEJU KOMPETENCES(1)
XIII.   Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

Šī komiteja ir atbildīga par:

1.   kopējās lauksaimniecības politikas darbību un attīstību;

2.   lauku attīstību, ieskaitot attiecīgo finanšu instrumentu darbību;

3.   likumdošanu šādās jomās:

a)   veterinārijā un augu veselības jautājumos, dzīvnieku barībā, ar nosacījumu, ka šie pasākumi nav paredzēti aizsardzībai pret cilvēku veselības apdraudējumu,
b)   lopkopībā un dzīvnieku labturībā;

4.   lauksaimniecības produktu kvalitātes uzlabošanu;

5.   lauksaimniecības izejvielu piegādēm;

6.   Kopienas Augu šķirņu biroju;

7.   mežsaimniecību un agromežsaimniecību.

(1) Pieņemts ar Parlamenta 2014. gada 15. janvāra lēmumu.
Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 25. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika