Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

PRÍLOHA VI : PÔSOBNOSŤ STÁLYCH VÝBOROV(1)
XIII.   Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Výbor s pôsobnosťou pre:

1.   fungovanie a rozvoj spoločnej poľnohospodárskej politiky;

2.   rozvoj vidieka vrátane aktivít príslušných finančných nástrojov;

3.   legislatívu týkajúcu sa:

a)   veterinárnych a fytosanitárnych záležitostí a krmív pre zvieratá, za predpokladu, že tieto opatrenia nie sú určené na ochranu proti rizikám pre ľudské zdravie,
b)   živočíšnej výroby a dobrých životných podmienok zvierat;

4.   zvyšovanie kvality poľnohospodárskych výrobkov;

5.   zásobovanie poľnohospodárskymi surovinami;

6.   Úrad Spoločenstva pre rastlinné odrody;

7.   lesné hospodárstvo a agrolesníctvo.

(1)Prijaté rozhodnutím Parlamentu z 15. januára 2014.
Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia