Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - junij 2020
EPUB 135kPDF 646k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

PRILOGA VI : PRISTOJNOSTI STALNIH ODBOROV(1)
XIII.   Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

Odbor, pristojen za:

1.   delovanje in razvoj skupne kmetijske politike;

2.   razvoj podeželja, vključno z dejavnostmi ustreznih finančnih instrumentov;

3.   zakonodajo v zvezi z:

(a)   veterino in zdravjem rastlin ter krmo za živali pod pogojem, da ukrepi na teh področjih niso namenjeni varovanju zdravja ljudi pred nevarnostmi,
(b)   živinorejo in dobrim počutjem živali;

4.   izboljšanje kakovosti kmetijskih proizvodov;

5.   zaloge kmetijskih surovin;

6.   Urad Skupnosti za rastlinske sorte;

7.   gozdarstvo in kmetijsko-gozdarski sistem.

(1)Sprejeto s sklepom Parlamenta z dne 15. januarja 2014.
Zadnja posodobitev: 25. junij 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov