Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Juni 2020
EPUB 142kPDF 647k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

BILAGA VI : STÄNDIGA UTSKOTTS ANSVARSOMRÅDEN(1)
XIII.   Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:

1.   Genomförande och utveckling av den gemensamma jordbrukspolitiken.

2.    Landsbygdens utveckling, däribland verksamhet som bedrivs med hjälp av relevanta finansiella instrument.

3.   Lagstiftning om

a)   veterinärmedicinska frågor och växtskyddsfrågor samt djurfoder, förutsatt att åtgärderna inte syftar till att skydda mot risker för människans hälsa,
b)   djuruppfödning och djurskydd.

4.   Förbättring av kvaliteten på jordbruksprodukter.

5.   Tillgång på jordbruksråvaror.

6.   Gemenskapens växtsortsmyndighet.

7.   Skogsbruk och trädjordbruk.

(1)Antagen genom parlamentets beslut av den 15 januari 2014.
Senaste uppdatering: 25 juni 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy