Înapoi 
 Înainte 
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Legislatura a 9-a - iunie 2020
EPUB 148kPDF 765k
CUPRINS
ÎN ATENŢIA CITITORILOR
COMPENDIU DE ACTE JURIDICE PRINCIPALE REFERITOARE LA REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ
  Un nou titlu XIIIa intitulat „Împrejurări excepționale” va fi aplicabil începând cu data de 18.1.2021 (a se vedea Texte adoptate la 17.12.2020, P9_TA(2020)0380).

ANEXA VI : COMPETENȚELE ȘI ATRIBUŢIILE COMISIILOR PARLAMENTARE PERMANENTE(1)
VI.   Comisia pentru afaceri economice şi monetare

Această comisie este competentă în chestiuni privind:

1.   politicile economice și monetare ale Uniunii, funcționarea Uniunii Economice și Monetare și Sistemul Monetar și Financiar European, inclusiv relațiile cu instituțiile sau organizațiile pertinente;

2.   libera circulație a capitalurilor și plăților (plăți transfrontaliere, spațiul unic de plăți, balanța de plăți, fluxurile de capital și politicile de împrumut și creditare, controlul fluxurilor de capital provenite din țări terțe, măsuri de încurajare a exporturilor de capital din Uniune);

3.   sistemul monetar și financiar internațional, inclusiv relațiile cu instituțiile și organizațiile financiare și monetare;

4.   regulile privind concurența, ajutoarele de stat sau ajutoarele publice;

5.   reglementarea în domeniul fiscal;

6.   reglementarea și supravegherea serviciilor, instituțiilor și piețelor financiare, inclusiv rapoartele financiare, verificările contabile, normele contabile, conducerea întreprinderilor și alte chestiuni din domeniul dreptului societăților comerciale privind în special serviciile financiare;

7.   activitățile financiare pertinente ale Băncii Europene de Investiții ca parte din guvernarea economică europeană în zona euro.

Comisia este asistată de o subcomisie pentru chestiuni fiscale, competentă în materie de chestiuni fiscale, mai ales privind combaterea fraudei fiscale, a evaziunii fiscale și a practicilor de evitare a obligațiilor fiscale, precum și privind transparența financiară în scopuri fiscale.

(1)Adoptată prin Decizia Parlamentului din 15 ianuarie 2014.
Ultima actualizare: 25 iunie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate