Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Juni 2020
EPUB 142kPDF 647k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN
  "En ny avdelning XIIIa, med rubriken "EXTRAORDINÄRA OMSTÄNDIGHETER", blir tillämplig från och med 18.1.2021 (se Antagna texter av den 17.12.2020, P9_TA(20200380).

BILAGA VI : STÄNDIGA UTSKOTTS ANSVARSOMRÅDEN(1)
VI.   Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:

1.   Unionens ekonomiska politik och penningpolitik, Ekonomiska och monetära unionens funktion och det europeiska valuta- och finanssystemet (inklusive förbindelserna med berörda institutioner eller organisationer).

2.   Den fria rörligheten för kapital och betalningar (gränsöverskridande betalningar, enhetligt betalningsområde, betalningsbalans, kapitalrörelser och in- och utlåningspolitik, kontroll av kapitalrörelser som har sitt ursprung i tredjeland, åtgärder i syfte att främja unionens kapitalutförsel).

3.   Internationella valuta- och finanssystemet (inklusive förbindelserna med finansiella och monetära institutioner och organisationer).

4.   Bestämmelserna om konkurrens och statligt eller offentligt stöd.

5.   Skattebestämmelser.

6.   Reglering och övervakning av finansiella tjänster, institutioner och marknader, inklusive finansiell rapportering, revision, bokföringsbestämmelser, bolagsförvaltning och andra bolagsrättsliga frågor som särskilt rör finansiella tjänster.

7.   Europeiska investeringsbankens relevanta finansiella verksamhet som en del av den europeiska ekonomiska styrningen i euroområdet.

Utskottet biträds av ett underutskott för skattefrågor, som ska ansvara för skatterelaterade frågor och särskilt bekämpning av skattebedrägeri, skatteundandragande och skatteflykt, samt finansiell transparens i skattefrågor.

(1)Antagen genom parlamentets beslut av den 15 januari 2014.
Senaste uppdatering: 25 juni 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy