Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Dziewiąta kadencja Parlamentu - Czerwiec 2020
EPUB 151kPDF 786k
SPIS TREŚCI
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU
  Nowy tytuł XIIIa: "Sytuacja nadzwyczajna" będzie miał zastosowanie od dnia 18.1.2021 r. (por. Tekst przyjęty z dnia 17.12.2020 r., P9_TA(2020)0380).

ZAŁĄCZNIK VI : UPRAWNIENIA STAŁYCH KOMISJI PARLAMENTARNYCH(1)
XIX.   Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

Komisja ma uprawnienia w zakresie:

1.   definiowania, wspierania i ochrony praw kobiet w Unii oraz unijnych środków w tym zakresie;

2.   wspierania praw kobiet w krajach trzecich;

3.   polityki równych szans, w tym wspierania równości między kobietami i mężczyznami w dostępie do rynku pracy i w sposobie traktowania w pracy;

4.   likwidacji wszelkich form przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć;

5.   realizacji i dalszego włączania zasady równości szans we wszystkie dziedziny polityki;

6.   nadzorowania oraz realizacji umów i konwencji międzynarodowych dotyczących praw kobiet;

7.   zwiększania wiedzy o prawach kobiet;

(1)Przyjęte decyzją Parlamentu z dnia 15 stycznia 2014 r.
Ostatnia aktualizacja: 25 czerwca 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności