Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Juni 2020
EPUB 142kPDF 647k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN
  "En ny avdelning XIIIa, med rubriken "EXTRAORDINÄRA OMSTÄNDIGHETER", blir tillämplig från och med 18.1.2021 (se Antagna texter av den 17.12.2020, P9_TA(20200380).

BILAGA VI : STÄNDIGA UTSKOTTS ANSVARSOMRÅDEN(1)
XIX.   Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:

1.   Fastställande, främjande och skydd av kvinnors rättigheter i unionen och unionsåtgärder i samband med detta.

2.   Främjande av kvinnors rättigheter i tredjeland.

3.   Politik för lika möjligheter, däribland främjande av lika möjligheter för kvinnor och män på arbetsmarknaden och lika behandling av kvinnor och män på arbetsplatsen.

4.   Undanröjande av alla former av könsrelaterat våld och könsdiskriminering.

5.   Genomförande och vidareutveckling av jämställdhetsintegreringen inom alla politikområden.

6.   Uppföljning och genomförande av internationella avtal och konventioner om kvinnors rättigheter.

7.   Uppmuntran av medvetenhet om kvinnors rättigheter.

(1)Antagen genom parlamentets beslut av den 15 januari 2014.
Senaste uppdatering: 25 juni 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy