Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

PRÍLOHA VI : PÔSOBNOSŤ STÁLYCH VÝBOROV(1)
III.   Výbor pre medzinárodný obchod

Výbor s pôsobnosťou pre otázky súvisiace so zavedením, uplatňovaním a monitorovaním spoločnej obchodnej politiky Únie a jej vonkajšími hospodárskymi vzťahmi, najmä:

1.   finančné, hospodárske a obchodné vzťahy s tretími krajinami a regionálnymi organizáciami;

2.   spoločné vonkajšie colné sadzby a uľahčenie obchodu, ako aj vonkajšie aspekty colných ustanovení a colnej správy;

3.   začatie, monitorovanie, uzavretie dvojstranných, mnohostranných a viacstranných obchodných dohôd, ktorými sa riadia hospodárske, obchodné a investičné vzťahy s tretími krajinami a regionálnymi organizáciami a ich vyhodnocovanie;

4.   opatrenia technickej harmonizácie alebo štandardizácie v oblastiach pokrytých nástrojmi medzinárodného práva;

5.   vzťahy s príslušnými medzinárodnými organizáciami a medzinárodnými fórami pre otázky súvisiace s obchodom a s organizáciami na podporu regionálnej hospodárskej a obchodnej integrácie mimo Únie;

6.   vzťahy so Svetovou obchodnou organizáciou (WTO) vrátane jej parlamentného rozmeru. Výbor udržiava spojenie s príslušnými medziparlamentnými delegáciami a delegáciami zriadenými ad hoc pre hospodárske a obchodné aspekty vzťahov s tretími krajinami.

(1)Prijaté rozhodnutím Parlamentu z 15. januára 2014.
Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia