Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Juni 2020
EPUB 142kPDF 647k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN
  "En ny avdelning XIIIa, med rubriken "EXTRAORDINÄRA OMSTÄNDIGHETER", blir tillämplig från och med 18.1.2021 (se Antagna texter av den 17.12.2020, P9_TA(20200380).

BILAGA VI : STÄNDIGA UTSKOTTS ANSVARSOMRÅDEN(1)
XIV.   Fiskeriutskottet

Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:

1.   Den gemensamma fiskeripolitikens genomförande, utveckling och förvaltning.

2.   Bevarande av fiskbestånden, förvaltning av fiskeri och flottor som utnyttjar dessa bestånd samt marin forskning och tillämpad fiskeriforskning.

3.   Den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter och bearbetning och marknadsföring av dessa.

4.   Strukturpolitik inom fiskeri- och vattenbrukssektorerna, däribland de finansiella instrumenten och medlen för utveckling av fisket för att stödja dessa sektorer.

5.   Den integrerade havspolitiken när det gäller fiskeverksamhet.

6.   Hållbara partnerskapsavtal om fiske, regionala fiskeriorganisationer och genomförande av de internationella förpliktelserna inom fisket.

(1)Antagen genom parlamentets beslut av den 15 januari 2014.
Senaste uppdatering: 25 juni 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy