Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - červen 2020
EPUB 152kPDF 720k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU
  Nová hlava XIIIa s názvem "Mimořádné okolnosti" se použije ode dne 18.1.2021 (viz Přijaté texty ze dne 17.12.2020, P9_TA(2020)0380).

PŘÍLOHA VI : PŮSOBNOST STÁLÝCH VÝBORŮ (1)
XII.   Výbor pro regionální rozvoj

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se

1.   fungování a rozvoje politiky Unie v oblasti regionálního rozvoje a politiky soudržnosti, jak je stanoveno ve Smlouvách;

2.   Evropského fondu pro regionální rozvoj, Fondu soudržnosti a dalších nástrojů regionální politiky Unie;

3.   posouzení dopadů jiných politik Unie na hospodářskou a sociální soudržnost;

4.   koordinace strukturálních nástrojů Unie;

5.   městské dimenze politiky soudržnosti;

6.   nejvzdálenějších regionů a ostrovů a přeshraniční a meziregionální spolupráce;

7.   vztahů s Výborem regionů, organizacemi pro meziregionální spolupráci a s orgány místní a regionální samosprávy.

(1)Přijatá rozhodnutím Parlamentu ze dne 15. ledna 2014.
Poslední aktualizace: 25. června 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí