Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Juni 2020
EPUB 145kPDF 682k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT
  Een nieuwe titel XIII bis, "Buitengewone omstandigheden", is van toepassing vanaf 18.1.2021 (zie Aangenomen teksten van 17.12.2020, P9_TA(2020)0380).

BIJLAGE VI : BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE PARLEMENTAIRE COMMISSIES(1)
XII.   Commissie regionale ontwikkeling

Deze commissie is bevoegd voor:

1.   de werking en ontwikkeling van het beleid van de Unie inzake regionale ontwikkeling en cohesie, zoals vastgelegd in de Verdragen;

2.   het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Cohesiefonds en de overige instrumenten in het kader van het regionaal beleid van de Unie;

3.   de beoordeling van de gevolgen van andere beleidsvormen van de Unie inzake economische en sociale samenhang;

4.   coördinatie van de structuurinstrumenten van de Unie;

5.   de stedelijke dimensie van het cohesiebeleid;

6.   ultraperifere regio's en eilanden alsmede de grensoverschrijdende en interregionale samenwerking;

7.   de betrekkingen met het Comité van de Regio's, de interregionale samenwerkingsorganisaties en de plaatselijke en regionale autoriteiten.

(1)Aangenomen bij besluit van het Parlement van 15 januari 2014.
Laatst bijgewerkt op: 25 juni 2020Juridische mededeling - Privacybeleid