Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU
  Nová hlava XIIIa s názvom „Mimoriadne okolnosti“ sa bude uplatňovať od 18.1.2021 (pozri Prijaté texty, 17.12.2020, P9_TA(2020)0380).

PRÍLOHA VI : PÔSOBNOSŤ STÁLYCH VÝBOROV(1)
XII.   Výbor pre regionálny rozvoj

Výbor s pôsobnosťou pre:

1.   fungovanie a rozvoj politiky Únie pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti, ako sa stanovilo v zmluvách;

2.   Európsky fond regionálneho rozvoja, Kohézny fond a iné nástroje regionálnej politiky Únie;

3.   hodnotenie vplyvu ostatných politík Únie na hospodársku a sociálnu súdržnosť;

4.   koordináciu štrukturálnych nástrojov Únie;

5.   mestskú dimenziu politiky súdržnosti;

6.   odľahlé regióny a ostrovy, ako aj cezhraničnú a medziregionálnu spoluprácu;

7.   vzťahy s Výborom regiónov, organizáciami medziregionálnej spolupráce a miestnymi a regionálnymi orgánmi.

(1)Prijaté rozhodnutím Parlamentu z 15. januára 2014.
Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia