Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - červen 2020
EPUB 152kPDF 720k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA I : POSLANCI, ORGÁNY PARLAMENTU A POLITICKÉ SKUPINY
KAPITOLA 1 : POSLANCI EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Článek 1 : Evropský parlament

1.   Evropský parlament je shromážděním zvoleným podle Smluv, podle aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách (dále jen "akt ze dne 20. září 1976") a podle vnitrostátních právních předpisů odvozených od Smluv.

2.   Osoby zvolené do Evropského parlamentu se označují jako:

"Членове на Европейския парламент" v bulharštině,

"Diputados al Parlamento Europeo" ve španělštině,

"Poslanci Evropského parlamentu" v češtině,

"Medlemmer af Europa-Parlamentet" v dánštině,

"Mitglieder des Europäischen Parlaments" v němčině,

"Euroopa Parlamendi liikmed" v estonštině,

"Βoυλευτές τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ" v řečtině,

"Members of the European Parliament" v angličtině,

"Députés au Parlement européen" ve francouzštině,

"Feisirí de Pharlaimint na hEorpa" v irštině,

"Zastupnici u Europskom parlamentu" v chorvatštině,

"Deputati al Parlamento europeo" v italštině,

"Eiropas Parlamenta deputāti" v lotyštině,

"Europos Parlamento nariai" v litevštině,

"Európai Parlamenti Képviselők" v maďarštině,

"Membri tal-Parlament Ewropew" v maltštině,

"Leden van het Europees Parlement" v holandštině,

"Posłowie do Parlamentu Europejskiego" v polštině,

"Deputados ao Parlamento Europeu" v portugalštině,

"Deputaţi în Parlamentul European" v rumunštině,

"Poslanci Európskeho parlamentu" ve slovenštině,

"Poslanci Evropskega parlamenta" ve slovinštině,

"Euroopan parlamentin jäsenet" ve finštině,

"Ledamöter av Europaparlamentet" ve švédštině.

Poslední aktualizace: 25. června 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí