Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestys
Yhdeksäs vaalikausi - kesäkuu 2020
EPUB 142kPDF 639k
SISÄLLYS
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

OSA I : EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENET, ELIMET JA POLIITTISET RYHMÄT
LUKU 1 : EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENET

1 artikla : Euroopan parlamentti

1.   Euroopan parlamentti on edustajakokous, jonka jäsenet valitaan perussopimusten, Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä, välittömillä vaaleilla 20 päivänä syyskuuta 1976 annetun säädöksen ja perussopimuksista johdetun kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

2.   Euroopan parlamenttiin valituista henkilöistä käytetään nimitystä

"Членове на Европейския парламент" bulgarian kielellä,

"Diputados al Parlamento Europeo" espanjan kielellä,

"Poslanci Evropského parlamentu" tšekin kielellä,

"Medlemmer af Europa-Parlamentet" tanskan kielellä,

"Mitglieder des Europäischen Parlaments" saksan kielellä,

"Euroopa Parlamendi liikmed" viron kielellä,

"Βoυλευτές τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ" kreikan kielellä,

"Members of the European Parliament" englannin kielellä,

"Députés au Parlement européen" ranskan kielellä,

"Feisirí de Pharlaimint na hEorpa" iirin kielellä,

"Zastupnici u Europskom parlamentu" kroaatin kielellä,

"Deputati al Parlamento europeo" italian kielellä,

"Eiropas Parlamenta deputāti" latvian kielellä,

"Europos Parlamento nariai" liettuan kielellä,

"Európai Parlamenti Képviselők" unkarin kielellä,

"Membri tal-Parlament Ewropew" maltan kielellä,

"Leden van het Europees Parlement" hollannin kielellä,

"Posłowie do Parlamentu Europejskiego" puolan kielellä,

"Deputados ao Parlamento Europeu" portugalin kielellä,

"Deputaţi în Parlamentul European" romanian kielellä,

"Poslanci Európskeho parlamentu" slovakin kielellä,

"Poslanci Evropskega parlamenta" sloveenin kielellä,

"Euroopan parlamentin jäsenet" suomen kielellä,

"Ledamöter av Europaparlamentet" ruotsin kielellä.

Päivitetty viimeksi: 25. kesäkuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö