Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
9ú téarma parlaiminteach - Meitheamh 2020
EPUB 152kPDF 698k
CLÁR
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL I : FEISIRÍ, COMHLACHTAÍ PARLAIMINTE AGUS GRÚPAÍ POLAITIÚLA
CAIBIDIL 1 : FEISIRÍ PHARLAIMINT NA hEORPA

Riail 1 : Parlaimint na hEorpa

1.   Is í Parlaimint na hEorpa an tionól arna thoghadh de bhun na gConarthaí, de bhun Ionstraim an 20 Meán Fómhair 1976 maidir le toghadh fheisirí Pharlaimint na hEorpa trí vótáil chomhchoiteann dhíreach agus de bhun reachtaíochta náisiúnta a thig ó na Conarthaí.

2.   Is mar a leanas a ghairfear de dhaoine a thoghfar chuig Parlaimint na hEorpa:

"Членове на Европейския парламент" sa Bhulgáiris,

"Diputados al Parlamento Europeo" sa Spáinnis,

"Poslanci Evropského parlamentu" sa tSeicis,

"Medlemmer af Europa-Parlamentet" sa Danmhairgis,

"Mitglieder des Europäischen Parlaments" sa Ghearmáinis,

"Euroopa Parlamendi liikmed" san Eastóinis,

"Βoυλευτές τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ" sa Ghréigis,

"Members of the European Parliament" sa Bhéarla,

"Députés au Parlement européen" sa Fhraincis,

"Feisirí de Pharlaimint na hEorpa" sa Ghaeilge,

"Zastupnici u Europskom parlamentu" sa Chróitis,

"Deputati al Parlamento europeo" san Iodáilis,

"Eiropas Parlamenta deputāti" sa Laitvis,

"Europos Parlamento nariai" sa Liotuáinis,

"Európai Parlamenti Képviselők" san Ungáiris,

"Membri tal-Parlament Ewropew" sa Mháltais,

"Leden van het Europees Parlement" san Ollainnis,

"Posłowie do Parlamentu Europejskiego" sa Pholainnis,

"Deputados ao Parlamento Europeu" sa Phortaingéilis,

"Deputaţi în Parlamentul European" sa Rómáinis,

"Poslanci Európskeho parlamentu" sa tSlóvaicis,

"Poslanci Evropskega parlamenta" sa tSlóivéinis,

"Euroopan parlamentin jäsenet" san Fhionlainnis,

"Ledamöter av Europaparlamentet" sa tSualainnis.

An nuashonrú is déanaí: 25 Meitheamh 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais