Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9-oji Europos Parlamento kadencija - 2020 m. birželio mėn.
EPUB 142kPDF 753k
TURINYS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

I ANTRAŠTINĖ DALIS : PARLAMENTO NARIAI, VALDYMO ORGANAI IR FRAKCIJOS
1 SKYRIUS : EUROPOS PARLAMENTO NARIAI

1 straipsnis : Europos Parlamentas

1.   Europos Parlamentas yra asamblėja, renkama vadovaujantis Sutartimis, 1976 m. rugsėjo 20 d. Aktu dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise ir nacionaliniais teisės aktais, priimtais įgyvendinant Sutartis.

2.   Į Europos Parlamentą išrinkti asmenys vadinami:

„Членове на Европейския парламент“ – bulgariškai,

„Diputados al Parlamento Europeo“ – ispaniškai,

„Poslanci Evropského parlamentu“ – čekiškai,

„Medlemmer af Europa-Parlamentet“ – daniškai,

„Mitglieder des Europäischen Parlaments“ – vokiškai,

„Euroopa Parlamendi liikmed“ – estiškai,

„Βoυλευτές τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ“ – graikiškai,

„Members of the European Parliament“ – angliškai,

„Députés au Parlement européen“ – prancūziškai,

„Feisirí de Pharlaimint na hEorpa“ – airiškai,

„Zastupnici u Europskom parlamentu“ – kroatiškai,

„Deputati al Parlamento europeo“ – itališkai,

„Eiropas Parlamenta deputāti“ – latviškai,

„Europos Parlamento nariai“ – lietuviškai,

„Európai Parlamenti Képviselők“ – vengriškai,

„Membri tal-Parlament Ewropew“ – maltietiškai,

„Leden van het Europees Parlement“ – olandiškai,

„Posłowie do Parlamentu Europejskiego“ – lenkiškai,

„Deputados ao Parlamento Europeu“ – portugališkai,

„Deputaţi în Parlamentul European“ – rumuniškai,

„Poslanci Európskeho parlamentu“ – slovakiškai,

„Poslanci Evropskega parlamenta“ – slovėniškai,

„Euroopan parlamentin jäsenet“ – suomiškai,

„Ledamöter av Europaparlamentet“ – švediškai.

Atnaujinta: 2020 m. birželio 25 d.Teisinė informacija - Privatumo politika