Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA I : POSLANCI, ORGÁNY PARLAMENTU A POLITICKÉ SKUPINY
KAPITOLA 1 : POSLANCI EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Článok 1 : Európsky parlament

1.   Európsky parlament je zhromaždenie zvolené na základe zmlúv, aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách členov Európskeho parlamentu a vnútroštátnych právnych predpisov odvodených zo zmlúv.

2.   Osoby zvolené do Európskeho parlamentu sa nazývajú:

„Членове на Европейския парламент“ v bulharskom jazyku,

„Diputados al Parlamento Europeo“ v španielskom jazyku,

„Poslanci Evropského parlamentu“ v českom jazyku,

„Medlemmer af Europa-Parlamentet“ v dánskom jazyku,

„Mitglieder des Europäischen Parlaments“ v nemeckom jazyku,

„Euroopa Parlamendi liikmed“ v estónskom jazyku,

„Βoυλευτές τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ“ v gréckom jazyku,

„Members of the European Parliament“ v anglickom jazyku,

„Députés au Parlement européen“ vo francúzskom jazyku,

„Feisirí de Pharlaimint na hEorpa“ v írskom jazyku,

„Zastupnici u Europskom parlamentu“ v chorvátskom jazyku,

„Deputati al Parlamento europeo“ v talianskom jazyku,

„Eiropas Parlamenta deputāti“ v lotyšskom jazyku,

„Europos Parlamento nariai“ v litovskom jazyku,

„Európai Parlamenti Képviselők“ v maďarskom jazyku,

„Membri tal-Parlament Ewropew“ v maltskom jazyku,

„Leden van het Europees Parlement“ v holandskom jazyku,

„Posłowie do Parlamentu Europejskiego“ v poľskom jazyku,

„Deputados ao Parlamento europeu“ v portugalskom jazyku,

„Deputaţi în Parlamentul European“ v rumunskom jazyku,

„Poslanci Európskeho parlamentu“ v slovenskom jazyku,

„Poslanci Evropskega parlamenta“ v slovinskom jazyku,

„Euroopan parlamentin jäsenet“ vo fínskom jazyku,

„Ledamöter av Europaparlamentet“ vo švédskom jazyku.

Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia