Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Juni 2020
EPUB 142kPDF 647k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING I : LEDAMÖTER, PARLAMENTETS ORGAN OCH POLITISKA GRUPPER
KAPITEL 1 : EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER

Artikel 1 : Europaparlamentet

1.   Europaparlamentet är den församling som är vald i överensstämmelse med fördragen, akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet samt den från fördragen härledda nationella lagstiftningen.

2.   Europaparlamentets valda företrädare benämns:

"Членове на Европейския парламент" på bulgariska,

"Diputados al Parlamento Europeo" på spanska,

"Poslanci Evropského parlamentu" på tjeckiska,

"Medlemmer af Europa-Parlamentet" på danska,

"Mitglieder des Europäischen Parlaments" på tyska,

"Euroopa Parlamendi liikmed" på estniska,

"Βoυλευτές τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ" på grekiska,

"Members of the European Parliament" på engelska,

"Députés au Parlement européen" på franska,

"Feisirí de Pharlaimint na hEorpa" på iriska,

"Zastupnici u Europskom parlamentu" på kroatiska,

"Deputati al Parlamento europeo" på italienska,

"Eiropas Parlamenta deputāti" på lettiska,

"Europos Parlamento nariai" på litauiska,

"Európai Parlamenti Képviselők" på ungerska,

"Membri tal-Parlament Ewropew" på maltesiska,

"Leden van het Europees Parlement" på nederländska,

"Posłowie do Parlamentu Europejskiego" på polska,

"Deputados ao Parlamento Europeu" på portugisiska,

"Deputaţi în Parlamentul European" på rumänska,

"Poslanci Európskeho parlamentu" på slovakiska,

"Poslanci Evropskega parlamenta" på slovenska,

"Euroopan parlamentin jäsenet" på finska,

"Ledamöter av Europaparlamentet" på svenska.

Senaste uppdatering: 25 juni 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy