Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Juni 2020
EPUB 142kPDF 647k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING I : LEDAMÖTER, PARLAMENTETS ORGAN OCH POLITISKA GRUPPER
KAPITEL 1 : EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER

Artikel 13 : Observatörer

1.   Om ett fördrag om en stats anslutning till Europeiska unionen har undertecknats får talmannen, efter att talmanskonferensen gett sitt godkännande, uppmana anslutningsstatens parlament att bland sina egna ledamöter utse observatörer som till antalet motsvarar det antal platser i Europaparlamentet som den staten kommer att tilldelas vid anslutningen.

2.   Observatörerna ska delta i parlamentets överläggningar i avvaktan på anslutningsfördragets ikraftträdande och ha rätt att uttala sig i utskott och politiska grupper. De ska inte ha rösträtt eller vara valbara för ämbeten inom parlamentet och de ska inte heller företräda parlamentet externt. Deras deltagande ska inte ha någon rättslig inverkan på parlamentets överläggningar.

3.   Observatörerna ska i lika stor utsträckning som ledamöterna ha rätt att använda parlamentets resurser och erhålla ersättning för de kostnader för resa och uppehälle som de har i sin egenskap av observatörer.

Senaste uppdatering: 25 juni 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy