Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA I : POSLANCI, ORGÁNY PARLAMENTU A POLITICKÉ SKUPINY
KAPITOLA 3 : ORGÁNY A ICH PÔSOBNOSŤ

Článok 23 : Pôsobnosť podpredsedov Parlamentu

1.   Ak je predseda Parlamentu neprítomný alebo nespôsobilý vykonávať svoje povinnosti, alebo ak sa chce zúčastniť rozpravy v súlade s článkom 22 ods. 3, zastúpi ho jeden z podpredsedov Parlamentu, určený v súlade s ich prednostným poradím.

2.   Podpredsedovia Parlamentu tiež vykonávajú povinnosti, ktoré im boli zverené podľa článku 25, článku 27 ods. 3 a 5 a článku 77 ods. 3.

3.   Predseda Parlamentu môže svoje povinnosti, napríklad zastupovanie Parlamentu na niektorých slávnostiach alebo aktoch, delegovať na podpredsedov Parlamentu. Predseda Parlamentu môže najmä určiť podpredsedu Parlamentu, ktorý má vykonávať úlohy predsedu Parlamentu stanovené v článku 137 a článku 138 ods. 2.

Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia