Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - červen 2020
EPUB 152kPDF 720k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA I : POSLANCI, ORGÁNY PARLAMENTU A POLITICKÉ SKUPINY
KAPITOLA 3 : ORGÁNY A POVINNOSTI

Článek 28 : Povinnosti kvestorů

Kvestoři odpovídají za administrativní a finanční záležitosti, které se přímo týkají poslanců, v souladu s pokyny stanovenými předsednictvem, jakož i za jiné úkoly, které jsou jim svěřeny.

Poslední aktualizace: 25. června 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí