Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - юни 2020
EPUB 174kPDF 861k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ I : ЧЛЕНОВЕ, ОРГАНИ НА ПАРЛАМЕНТА И ПОЛИТИЧЕСКИ ГРУПИ
ГЛАВА 3 : ОРГАНИ И ФУНКЦИИ

Член 29 : Съвет на председателите на комисии

1.   Съветът на председателите на комисии се състои от председателите на всички постоянни и специални комисии и избира свой председател.

2.   При отсъствие на председателя заседанието се председателства от най-възрастния от присъстващите членове на ЕП.

3.   Съветът на председателите на комисии може да отправя препоръки до Председателския съвет във връзка с работата на комисиите и изготвянето на дневен ред на месечните сесии на Парламента.

4.   Бюрото и Председателският съвет могат да възлагат на Съвета на председателите на комисии изпълнението на конкретни задачи.

Последно осъвременяване: 25 юни 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност