Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9-oji Europos Parlamento kadencija - 2020 m. birželio mėn.
EPUB 142kPDF 753k
TURINYS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

II ANTRAŠTINĖ DALIS : TEISĖKŪROS, BIUDŽETO, BIUDŽETO ĮVYKDYMO PATVIRTINIMO IR KITOS PROCEDŪROS
1 SKYRIUS : TEISĖKŪROS PROCEDŪROS: BENDROSIOS NUOSTATOS

46 straipsnis : Parlamento teisė teikti pasiūlymus

Kai Sutartimis Parlamentui suteikta iniciatyvos teisė, atsakingas komitetas gali nuspręsti parengti pranešimą savo iniciatyva, laikydamasis 54 straipsnio.

Pranešime turi būti:

(a)   pasiūlymas dėl rezoliucijos;

(b)   pasiūlymo projektas;

(c)   aiškinamoji dalis, kurioje, jei reikia, pateikiama finansinė ataskaita.

Kai prieš priimdamas teisės aktą Parlamentas privalo gauti Tarybos patvirtinimą arba pritarimą ir Komisijos nuomonę arba pritarimą, Parlamentas, pranešėjui pasiūlius, gali po balsavimo dėl siūlomo akto nuspręsti atidėti balsavimą dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos, kol Taryba arba Komisija pateiks savo poziciją.

Atnaujinta: 2020 m. birželio 25 d.Teisinė informacija - Privatumo politika