Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Juni 2020
EPUB 145kPDF 682k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL II : WETGEVINGS-, BEGROTINGS-, KWIJTINGS- EN OVERIGE PROCEDURES
HOOFDSTUK 1 : WETGEVINGSPROCEDURES - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 46 : Recht van het Parlement om voorstellen in te dienen

In gevallen waarin het Parlement krachtens de Verdragen het recht van initiatief is toegekend, kan de bevoegde commissie besluiten een initiatiefverslag overeenkomstig artikel 54 op te stellen.

Het verslag omvat:

(a)   een ontwerpresolutie;

(b)   een ontwerpvoorstel;

(c)   een toelichting, in voorkomend geval vergezeld van een financieel memorandum.

Indien voor de vaststelling van een handeling door het Parlement de goedkeuring of de instemming van de Raad en het advies of de instemming van de Commissie is vereist, kan het Parlement na de stemming over de voorgestelde handeling, en op voorstel van de rapporteur, besluiten de stemming over de ontwerpresolutie uit te stellen totdat de Raad zijn of de Commissie haar standpunt kenbaar heeft gemaakt.

Laatst bijgewerkt op: 25 juni 2020Juridische mededeling - Privacybeleid