Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - junij 2020
EPUB 135kPDF 646k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV II : ZAKONODAJNI IN PRORAČUNSKI POSTOPKI, POSTOPEK PODELITVE RAZREŠNICE IN DRUGI POSTOPKI
POGLAVJE 1 : ZAKONODAJNI POSTOPKI - SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 46 : Pravica Parlamenta, da predloži predloge

V primerih, ko Pogodbi prenašata pravico do pobude na Parlament, se pristojni odbor lahko odloči, da pripravi samoiniciativno poročilo v skladu s členom 54.

Poročilo vključuje:

(a)   predlog resolucije;

(b)   osnutek predloga;

(c)   obrazložitev, ki ji je po potrebi dodano finančno poročilo.

Kadar mora Parlament pred sprejetjem akta pridobiti privolitev ali odobritev Sveta oziroma mnenje ali odobritev Komisije, se lahko po glasovanju o predlaganem aktu in na predlog poročevalca odloči, da glasovanje o predlogu resolucije preloži do tedaj, ko bosta Svet ali Komisija sporočila svoje stališče.

Zadnja posodobitev: 25. junij 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov