Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Juni 2020
EPUB 145kPDF 682k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT
  Een nieuwe titel XIII bis, "Buitengewone omstandigheden", is van toepassing vanaf 18.1.2021 (zie Aangenomen teksten van 17.12.2020, P9_TA(2020)0380).

TITEL II : WETGEVINGS-, BEGROTINGS-, KWIJTINGS- EN OVERIGE PROCEDURES
HOOFDSTUK 1 : WETGEVINGSPROCEDURES - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 50 : Wetgevingsprocedures inzake initiatieven van andere instellingen dan de Commissie of van lidstaten

1.   Bij de behandeling van initiatieven die uitgaan van andere instellingen dan de Commissie of van lidstaten kan de bevoegde commissie vertegenwoordigers van de instellingen of die initiatiefnemende lidstaten uitnodigen om hun initiatief voor de commissie toe te lichten. De vertegenwoordigers van de initiatiefnemende lidstaten kunnen vergezeld worden door de voorzitter van de Raad.

2.   Alvorens de bevoegde commissie tot stemming overgaat, vraagt zij de Commissie of zij een advies inzake het initiatief voorbereidt of voornemens is op korte termijn een alternatief voorstel in te dienen. Indien uit het antwoord blijkt dat dit het geval is, keurt de commissie haar verslag niet goed voordat zij dat advies of alternatieve voorstel heeft ontvangen.

3.   Wanneer twee of meer voorstellen van de Commissie en/of een andere instelling en/of de lidstaten met eenzelfde wetgevingsoogmerk gelijktijdig of binnen een kort tijdsbestek aan het Parlement worden voorgelegd, behandelt het Parlement deze teksten in een enkel verslag. In haar verslag geeft de bevoegde commissie aan op welke tekst zij amendementen heeft ingediend en in de wetgevingsresolutie verwijst zij naar alle andere teksten.

Laatst bijgewerkt op: 25 juni 2020Juridische mededeling - Privacybeleid