Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - Juni 2020
EPUB 138kPDF 646k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN
  Et nyt afsnit XIIIa med titlen "Ekstraordinære omstændigheder" finder anvendelse fra den 18.1.2021 (se Vedtagne tekster af 17.12.2020, P9_TA(2020)0380).

AFSNIT II : LOVGIVNINGS-, BUDGET-, DECHARGE- OG ANDRE PROCEDURER
KAPITEL 2 : PROCEDURER I UDVALGENE

Artikel 51 : Lovgivningsmæssige betænkninger

1.   Formanden for det udvalg, som et forslag til juridisk bindende retsakt er henvist til, fremsætter forslag for udvalget om valg af behandlingsform.

2.   Efter valg af behandlingsform vælger udvalget, for så vidt den forenklede procedure efter artikel 52 ikke finder anvendelse, en ordfører for forslaget til juridisk bindende retsakt blandt sine medlemmer eller faste stedfortrædere, medmindre dette allerede er sket på grundlag af artikel 48, stk. 3.

3.   Udvalgets betænkning omfatter:

(a)   eventuelle ændringsforslag til forslaget, som kan være ledsaget af korte begrundelser, der udfærdiges på forslagsstillerens ansvar og ikke sættes under afstemning

(b)   et forslag til lovgivningsmæssig beslutning, jf. artikel 59, stk. 5 

(c)   eventuelt en begrundelse, herunder om nødvendigt en finansieringsoversigt, der viser omfanget af betænkningens eventuelle finansielle virkning og dens forenelighed med den flerårige finansielle ramme

(d)   eventuelt en henvisning til den konsekvensanalyse, der er udført af Parlamentet.

Seneste opdatering: 25. juni 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik