Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
9. parlamenti ciklus - 2020. június
EPUB 147kPDF 718k
TARTALOM
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE
  Az új XIIIa. cím, amelynek címe „Rendkívüli körülmények”, 2021. január 18-tól lesz alkalmazandó (lásd Elfogadott szövegek, 2020.12.17., P9_TA(2020)0380).

II. CÍM : JOGALKOTÁSI, KÖLTSÉGVETÉSI, MENTESÍTÉSI ÉS EGYÉB ELJÁRÁSOK
2. FEJEZET : A BIZOTTSÁGI ELJÁRÁS

51. cikk : A jogalkotási jelentések

1.   A bizottság által alkalmazandó eljárásra azon bizottság elnöke tesz javaslatot, amelyhez a kötelező erejű jogi aktusra irányuló javaslatot utalták.

2.   Az alkalmazandó eljárásról hozott határozatot követően, és ha az 52. cikk szerinti egyszerűsített eljárást nem kell alkalmazni, a bizottság a kötelező erejű jogi aktusra irányuló javaslat tekintetében tagjai vagy állandó póttagjai közül előadót jelöl ki, ha ez a 48. cikk (3) bekezdése alapján még nem történt meg.

3.   A bizottság jelentése a következőket tartalmazza:

(a)   esetleg módosítások a javaslathoz, adott esetben rövid indokolással; az indoklás a megfogalmazó felelőssége és nem szavaznak róla;

(b)   jogalkotási állásfoglalás-tervezet az 59. cikk (5) bekezdésének megfelelően;

(c)   adott esetben indokolás, amely szükség esetén pénzügyi kimutatást tartalmaz, amely ‒ adott esetben ‒ a jelentés bármely pénzügyi hatásának nagyságrendjét és a többéves pénzügyi kerettel való összeegyeztethetőségét állapítja meg;

(d)   amennyiben rendelkezésre áll, utalás a Parlament hatásvizsgálatára.

Utolsó frissítés: 2020. június 25.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat