Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - junij 2020
EPUB 135kPDF 646k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM
  Nov naslov XIIIa "Izredne razmere" se bo uporabljal od 18.1.2021 (Glej Sprejeta besedila z dne 17.12.2020, P9_TA(2020)0380).

NASLOV II : ZAKONODAJNI IN PRORAČUNSKI POSTOPKI, POSTOPEK PODELITVE RAZREŠNICE IN DRUGI POSTOPKI
POGLAVJE 2 : POSTOPEK V ODBORU

Člen 51 : Zakonodajna poročila

1.   Predsednik odbora, ki mu je bil posredovan predlog pravno zavezujočega akta, odboru predlaga, kateri postopek naj se uporabi.

2.   Po sprejetju odločitve o postopku, ki se uporabi, in če se ne uporabi poenostavljeni postopek v skladu s členom 52, odbor izmed svojih članov ali stalnih namestnikov imenuje poročevalca za predlog pravno zavezujočega akta, če tega ni že storil na podlagi člena 48(3).

3.   Poročilo odbora vključuje:

(a)   morebitne predloge sprememb k predlogu, ki so jim po potrebi dodane kratke obrazložitve, za katere je odgovoren avtor in o katerih se ne glasuje;

(b)   osnutek zakonodajne resolucije v skladu s členom 59(5);

(c)   kadar je primerno, obrazložitev s, po potrebi, finančnim poročilom, ki prikazuje obseg morebitnih finančnih posledic poročila in njegovo združljivost z večletnim finančnim okvirom;

(d)   če obstaja, sklic na oceno učinka Parlamenta.

Zadnja posodobitev: 25. junij 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov