Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Deveti parlamentarni saziv - lipnja 2020.
EPUB 137kPDF 669k
SADRŽAJ
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM
  Nova glava XIII.a pod naslovom "Izvanredne okolnosti" primjenjivat će se od 18. siječnja 2021. (v. Usvojeni tekstovi od 17.12.2020., P9_TA(2020)0380).

GLAVA II. : ZAKONODAVNI POSTUPCI, PRORAČUNSKI POSTUPCI, POSTUPCI DAVANJA RAZRJEŠNICE I DRUGI POSTUPCI
POGLAVLJE 2. : POSTUPAK U ODBORU

Članak 52. : Pojednostavljeni postupak

1.   Nakon prve rasprave o prijedlogu pravno obvezujućeg akta predsjednik odbora može predložiti da se akt odobri bez amandmana. Smatra se da je predloženi postupak odobren osim ako zastupnici ili klub/klubovi zastupnika koji dosežu barem srednji prag u odboru tomu ne prigovore. Predsjednik odbora ili, ako je imenovan, izvjestitelj podnosi Parlamentu izvješće kojim se prijedlog odobrava. Primjenjuje se članak 159. stavak 1., drugi podstavak, te stavci 2. i 4.

2.   Predsjednik odbora isto tako može predložiti da on sam ili izvjestitelj sastave skup amandmana koji odražavaju raspravu u odboru. Ako zastupnici ili klub/klubovi zastupnika koji dosežu barem srednji prag u odboru tomu ne prigovore, smatra se da je predloženi postupak odobren i amandmani se šalju članovima odbora.

Ako zastupnici ili klub/klubovi zastupnika koji dosežu barem srednji prag ne prigovore na amandmane u određenom roku, koji ne može biti kraći od 10 radnih dana od dana slanja amandmana, smatra se da je odbor donio izvješće. U tom se slučaju nacrt zakonodavne rezolucije i amandmani podnose Parlamentu bez rasprave u skladu s člankom 159. stavkom 1. drugim podstavkom te člankom 159. stavcima 2. i 4.

Ako zastupnici ili klub/klubovi zastupnika koji dosežu barem srednji prag prigovore amandmanima, oni se stavljaju na glasovanje na sljedećoj sjednici odbora.

3.   Uz iznimku odredbi koje se odnose na podnošenje Parlamentu, ovaj članak primjenjuje se mutatis mutandis na mišljenja odbora u smislu članka 56.

Posljednje ažuriranje: 25. lipnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti