Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9-oji Europos Parlamento kadencija - 2020 m. birželio mėn.
EPUB 142kPDF 753k
TURINYS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS
  XIIIa nauja antraštinė dalis „Ypatingos aplinkybės“ bus taikoma nuo 2021 m. sausio 18 d. (žr. 2020 12 17 priimtą tekstą, P9_TA(2020)0380).

II ANTRAŠTINĖ DALIS : TEISĖKŪROS, BIUDŽETO, BIUDŽETO ĮVYKDYMO PATVIRTINIMO IR KITOS PROCEDŪROS
2 SKYRIUS : PROCEDŪRA KOMITETE

52 straipsnis : Supaprastinta procedūra

1.   Pasibaigus pirmoms diskusijoms dėl pasiūlymo dėl teisiškai privalomo akto, komiteto pirmininkas gali pasiūlyti, kad šiam pasiūlymui būtų pritarta be pakeitimų. Laikoma, kad pasiūlytai procedūrai pritarta, nebent tam prieštarautų ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius arba frakcija ar frakcijos. Komiteto pirmininkas arba pranešėjas (jei paskirtas) pateikia Parlamentui pranešimą, kuriame pritariama pasiūlymui. Taikoma 159 straipsnio 1 dalies antra pastraipa ir 159 straipsnio 2 bei 4 dalys.

2.   Kaip alternatyvą, komiteto pirmininkas gali pasiūlyti, kad jis pats arba pranešėjas parengtų komiteto diskusijas atspindinčius pakeitimus. Laikoma, kad pasiūlytai procedūrai pritarta, nebent tam prieštarautų ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius arba frakcija (-os), ir pakeitimai išsiunčiami komiteto nariams.

Pranešimas laikomas priimtu komitete, nebent per terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 10 darbo dienų nuo išsiuntimo dienos, ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius arba frakcija ar frakcijos pareikštų prieštaravimų pakeitimams. Šiuo atveju, teisėkūros rezoliucijos projektas ir pakeitimai teikiami Parlamentui tvirtinti be diskusijų, remiantis 159 straipsnio 1 dalies antra pastraipa ir 159 straipsnio 2 bei 4 dalimis.

Jei ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius arba frakcija (-os) prieštarauja pakeitimams, dėl jų balsuojama kito komiteto posėdžio metu.

3.   Šis straipsnis (išskyrus nuostatas dėl pateikimo Parlamentui) mutatis mutandis taikomas 56 straipsnyje reglamentuojamoms komiteto nuomonėms.

Atnaujinta: 2020 m. birželio 25 d.Teisinė informacija - Privatumo politika