Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
9. parlamenti ciklus - 2020. június
EPUB 147kPDF 718k
TARTALOM
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE
  Az új XIIIa. cím, amelynek címe „Rendkívüli körülmények”, 2021. január 18-tól lesz alkalmazandó (lásd Elfogadott szövegek, 2020.12.17., P9_TA(2020)0380).

II. CÍM : JOGALKOTÁSI, KÖLTSÉGVETÉSI, MENTESÍTÉSI ÉS EGYÉB ELJÁRÁSOK
2. FEJEZET : A BIZOTTSÁGI ELJÁRÁS

57. cikk : A társbizottsági eljárás

1.   Ha a hatáskör kérdését a 211. cikk alapján az Elnökök Értekezlete elé utalták, és az Elnökök Értekezlete az VI. melléklet alapján úgy ítéli meg, hogy az ügy közel azonos mértékben két vagy több bizottság hatáskörébe tartozik, illetve hogy az ügy különböző részei két vagy több bizottság hatáskörébe tartoznak, az 56. cikk alkalmazandó az alábbi kiegészítő rendelkezésekkel:

-   az ütemtervről az érintett bizottságok közösen állapodnak meg;

-   az előadó és a vélemények előadói folyamatosan tájékoztatják egymást és megállapodásra törekszenek a bizottságaiknak benyújtandó szövegekről és a módosításokkal kapcsolatos álláspontjukról;

-   az érintett bizottsági elnököket, előadókat és a vélemények előadóit köti a jóhiszemű és kölcsönös együttműködés elve; közösen azonosítják a szöveg azon területeit, amelyek kizárólagos vagy megosztott hatáskörükbe tartoznak és megállapodnak az együttműködés pontos módjáról; a hatáskörök elhatárolására vonatkozó nézeteltérés esetén az érintett bizottságok bármelyikének kérésére az ügyet az Elnökök Értekezlete elé kell terjeszteni; az Elnökök Értekezlete határozhat a hatáskörök kérdésében, vagy dönthet úgy is, hogy az 58. cikkben említett közös bizottsági eljárást kell alkalmazni.; az Elnökök Értekezlete határozatát a 211. cikkben megállapított eljárással és határidőn belül hozza meg;

-   az illetékes bizottság szavazás nélkül fogad el módosításokat a társbizottságtól, ha azok olyan ügyekre vonatkoznak, amelyek a társbizottság kizárólagos hatáskörébe tartoznak; amennyiben az illetékes bizottság figyelmen kívül hagyja a társbizottság kizárólagos hatáskörét, a társbizottság közvetlenül a plenáris ülésre nyújthat be módosításokat; ha az illetékes bizottság és a társbizottság megosztott hatáskörébe tartozó ügyekre irányuló módosításokat az illetékes bizottság nem fogadja el, a társbizottság közvetlenül benyújthatja azokat a plenáris ülésre;

-   ha egyeztetőbizottsági eljárás folyik a javaslatról, a Parlament küldöttségében részt vesz minden társbizottság előadója.

Az Elnökök Értekezletének a társbizottsági eljárás alkalmazására vonatkozó határozata a szóban forgó eljárás valamennyi szakaszára vonatkozik.

Az „illetékes bizottság” jogálláshoz kapcsolódó jogokat a felelős bizottság gyakorolja. E jogok gyakorlása során a felelős bizottságnak tiszteletben kell tartania a társbizottság előjogait. A felelős bizottságnak különösen be kell tartania a jóhiszemű együttműködés elvének betartására vonatkozó kötelezettséget az ütemtervet illetően, és tiszteletben kell tartania a társbizottság arra vonatkozó jogát, hogy meghatározza a plenáris ülésre benyújtott, kizárólagos hatáskörébe tartozó módosításokat.

2.   Az e cikk szerinti eljárás nem alkalmazandó az illetékes bizottság által a 105. cikk szerint elfogadandó ajánlások vonatkozásában.

Utolsó frissítés: 2020. június 25.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat