Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - Juni 2020
EPUB 138kPDF 646k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT II : LOVGIVNINGS-, BUDGET-, DECHARGE- OG ANDRE PROCEDURER
KAPITEL 3 : ALMINDELIG LOVGIVNINGSPROCEDURE
AFDELING 3 - INTERINSTITUTIONELLE FORHANDLINGER SOM LED I DEN ALMINDELIGE LOVGIVNINGSPROCEDURE

Artikel 70 : Generelle bestemmelser

Forhandlinger med de øvrige institutioner med henblik på indgåelsen af en aftale under en lovgivningsprocedure kan ikke indledes, før der er truffet afgørelse herom i overensstemmelse med artikel 71, 72 eller 73, eller efter at Parlamentet har foretaget en henvisning til interinstitutionelle forhandlinger. Ved sådanne forhandlinger iagttages den af Formandskonferencen fastsatte adfærdskodeks (1).

(1) Adfærdskodeks for forhandlinger i forbindelse med den almindelige lovgivningsprocedure.
Seneste opdatering: 25. juni 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik