Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - юни 2020
EPUB 174kPDF 861k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА
  Oт 18.1.2021 г. ще се прилага нов дял XIIIа, озаглавен "Извънредни обстоятелства" (вж. Приети текстове от 17.12.2020 г., P9_TA(2020)0380).

ДЯЛ II : ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
ГЛАВА 3 : ОБИКНОВЕНА ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА
РАЗДЕЛ 4 — ПОМИРИТЕЛНА ПРОЦЕДУРА И ТРЕТО ЧЕТЕНЕ

Член 77 : Делегация в Помирителния комитет

1.   Парламентарната делегация в Помирителния комитет е равна по численост на делегацията на Съвета.

2.   Политическият състав на делегацията съответства на разпределението на Парламента по политически групи. Председателският съвет определя точния брой на членовете от всяка политическа група, които ще изпълняват функции като членове на парламентарна делегация.

3.   Членовете на делегацията се определят от политическите групи за всеки отделен случай, за предпочитане измежду членовете на компетентната комисия, с изключение на трима от тях, които се определят като постоянни членове на няколко последователни делегации за срок от 12 месеца. Тримата постоянни членове се определят от политическите групи измежду заместник-председателите на Парламента и представляват най-малко две политически групи. Председателят и докладчикът на компетентната комисия на второто четене, както и докладчикът на всяка асоциирана комисия за всеки отделен случай, също са членове на делегацията.

4.   Политическите групи, представени в делегацията, определят заместници.

5.   Политическите групи, които не са представени в делегацията, могат да изпратят по един свой представител на всяко вътрешно подготвително заседание на делегацията. Ако делегацията не включва независими членове на ЕП, един независим член на ЕП може да присъства на всяко вътрешно подготвително заседание на делегацията.

6.   Делегацията се ръководи от председателя или от един от тримата постоянни членове.

7.   Делегацията взема решения с мнозинство от своите членове. Разискванията ѝ се водят при закрити врати.

Председателският съвет определя допълнителни процедурни насоки за работата на делегацията в Помирителния комитет.

8.   Делегацията докладва резултатите от помирителната процедура на Парламента.

Последно осъвременяване: 25 юни 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност