Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - Juni 2020
EPUB 138kPDF 646k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN
  Et nyt afsnit XIIIa med titlen "Ekstraordinære omstændigheder" finder anvendelse fra den 18.1.2021 (se Vedtagne tekster af 17.12.2020, P9_TA(2020)0380).

AFSNIT II : LOVGIVNINGS-, BUDGET-, DECHARGE- OG ANDRE PROCEDURER
KAPITEL 3 : ALMINDELIG LOVGIVNINGSPROCEDURE
AFDELING 5 - PROCEDURENS AFSLUTNING

Artikel 79 : Undertegnelse og offentliggørelse af vedtagne retsakter

Retsakter, der er vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure, undertegnes af formanden og generalsekretæren, efter at den vedtagne tekst har fået sin endelige udformning i henhold til artikel 203 og bilag VIII, og efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt.

Efter undertegnelse af retsakter foranlediger Parlamentets og Rådets generalsekretærer, at retsakten offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Seneste opdatering: 25. juni 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik