Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
9ú téarma parlaiminteach - Meitheamh 2020
EPUB 152kPDF 698k
CLÁR
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL II : NÓSANNA IMEACHTA REACHTACHA, BUISÉADACHA, URSCAOILTE AGUS EILE
CAIBIDIL 3 : AN GNÁTHNÓS IMEACHTA REACHTACH
ROINN 5 - AN NÓS IMEACHTA A THABHAIRT CHUN CRÍCHE

Riail 79 : Gníomhartha glactha a shíniú agus a fhoilsiú

Tar éis bailchríoch a chur ar an téacs arna ghlacadh i gcomhréir le Riail 203 agus Iarscríbhinn VIII agus a luaithe a fhíoraítear go bhfuil na nósanna imeachta go léir curtha i gcrích go cuí, déanfaidh an tUachtarán agus an tArdrúnaí na gníomhartha arna nglacadh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach a shíniú.

Tar éis an gníomh a shíniú, déanfaidh Ardrúnaithe na Parlaiminte agus na Comhairle socrú lena fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

An nuashonrú is déanaí: 25 Meitheamh 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais