Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Juni 2020
EPUB 145kPDF 682k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL II : WETGEVINGS-, BEGROTINGS-, KWIJTINGS- EN OVERIGE PROCEDURES
HOOFDSTUK 3 : GEWONE WETGEVINGSPROCEDURE
AFDELING 5 - BEËINDIGING VAN DE PROCEDURE

Artikel 79 : Ondertekening en bekendmaking van vastgestelde handelingen

Nadat overeenkomstig artikel 203 en bijlage VIII de laatste hand is gelegd aan de aangenomen tekst en is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn afgesloten, worden de volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen door de Voorzitter en de secretaris-generaal ondertekend.

Na de ondertekening van de handeling zorgen de secretarissen-generaal van het Parlement en van de Raad voor de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Laatst bijgewerkt op: 25 juni 2020Juridische mededeling - Privacybeleid