Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 3 : RIADNY LEGISLATÍVNY POSTUP
ODDIEL 5 - UKONČENIE POSTUPU

Článok 79 : Podpis a uverejnenie prijatých aktov

Po finalizácii textu prijatého v súlade s článkom 203 a prílohou VIII a potom, čo sa overí, že všetky postupy boli riadne ukončené, predseda Parlamentu a generálny tajomník podpíšu akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom.

Po podpísaní aktu generálni tajomníci Parlamentu a Rady zabezpečia jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie.

Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia